سس تار تار

سس تار تار

مواد لازم :

ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ۱ ﻟﯿﻮﺍﻥ
ﺧﯿﺎﺭﺷﻮﺭ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺭﯾﺰ ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﺭﯾﺰ ﯾﺎ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﺳﯿﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﭘﺨﺘﻪ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ۱ ﻋﺪﺩ

طرز تهیه :

ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺗﺮﺧﺎﻥ ﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺳﺲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﺲ ﺍﺯ ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﺳﺮﮐﻪ ﯾﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . این سس برای غذا های دریایی بسیار مناسب و لذیذ است .

 

Check Also

دو پیازه میگو

مواد لازم: میگوی ریز پاک کرده ۲۵۰ گرم سیب زمینی پوست کنده مکعبی خرد شده ...

دیدگاهتان را بنویسید