یک پیام توسط یک زن

کسی از او پرسید …….

آیا شما زنی شاغل هستید،

یا خانه دار؟؟

او پاسخ داد: بله من یک خانه دار تمام وقت هستم!!!

من ۲۴ ساعت در روز کار می کنم …

من یک “مادر” هستم!!

من یک همسر هستم!!

من یک دختر هستم!!

من یک ساعت زنگ دار هستم!!

من یک آشپز هستم!!

من یک پیشخدمت هستم!!

من یک معلم هستم!!

من یک گارسون هستم!!

من یک پرستار بچه هستم!!

من دستیار هستم!!

من یک مامور امنیتی هستم!!!

من یک مشاور هستم!!!

من ارام بخش هستم!!

من تعطیلات ندارم!!

مرخصی استعلاجی ندارم!!

در روز استراحت ندارم!!!

شبانه روز کار میکنم ….

و ۲۴ ساعته گوش به زنگم…

تمام ساعات و

دستمزدم این است:

“مگه چکار کردی از صبح تا حالا؟”

به سلامتیِ همه خانومای خوب و گل

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید