چگونه ذهنی آرام داشته باشیم؟

چند توصیه مهم در این راستا وجود دارند که به شرح زیر هستند:

 

۱- در همین لحظه زندگی کنید . این توصیه بدین معنی است که خودتان را درگیر قضایای گذشته و نگرانی های آینده نکنید .

 

۲- از چیزهایی که ناراحت تان می کنند، بیزار نباشید و از آنها فرار نکنید.آنها را بعنوان واقعیت های زندگی و بخشی از زندگی در نظر بگیرید که وجود شان انکار ناپذیر است.

۳- این شعار هندی ها را همواره در خاطر داشته باشید: آنیچا؛ یعنی این نیز بگذرد.

 

۴- اگر کسی آزاری به شما رساند، هر نوع واکنش و پاسخی را که درست می دانید به او بدهید (این پاسخ ممکن است تند یا با نرمی باشد)، امّا در همان حال اجازه ندهید که تنفر، بیزاری و کینه به درون تان راه پیدا کند.

 

۵- تا آنجا که می توانید با دیگران به خوبی رفتار کنید.انجام دادن رفتاری که باعث آزار و اذیت دیگران می شود، نه تنها به آنها آسیب می زند، بلکه ذهن شما را نیز آلوده می کند. همچنین هرگز نسبت به کسی کینه نداشته باشید، کینه داشتن با درگیر کردن اندیشه و رویاهای شما، انرژی شما را تلف می کند و به این ترتیب بیش از دیگران به خود شما آسیب می زند.

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید