وقتی خدا،زن را می آفرید

وقتی خدا,زن را می آفرید در روز ششم تا دیروقت کار میکرد.

فرشته ای اومد و پرسید:چرا انقدر روی این یکی وقت میگذاری؟

خدا پاسخ داد:میدونی چه خصوصیاتی در نظر گرفتم تا درستش کنم؟

باید بیش از٢٠٠قسمت قابل حرکت داشته باشه,ازهمه جور غذا استفاده کنه,وقتی بیمار میشه,خودش خودش رو معالجه کنه,١٨ساعت در روز بتونه کار کنه هم زمان سه تا بچه رو در آغوش بگیره .وبا یه بوسه از زانوی زخمی تا قلب شکسته رو شفا بده!!!

79--cookingpabi--آشپزی-با-پابی--When-God-created-woman-وقتی-خدا،زن-را-می-آفرید

خداوند گفت:چیزی نمونده موجودی که محبوب قلبم هست رو کامل کنم.

فرشته جلوتر اومد و زن رو لمس کرد:این که خیلی لطیفه!

بله لطیفه,ولی خیلی قوی درستش کردم نمیتونی تصور کنی چه چیزهایی رو میتونه تحمل کنه و بر چه مشکلاتی پیروز شه؟

فرشته گونه زن رو لمس کرد:خدا فکرکنم بار مسولیت زیادی بهش دادی!داره چکه میکنه؟

خدا گفت:این اشکه,اون با اشکهاش غمهاش,تردیدهاش,عشقش و تنهایی و رنج و غرورش رو بیان میکنه.

فرشته رو به خدا گفت:تو فکر تمام چیزهای خارق العاده رو برای ساختن “یک بانو” کرده ای!!!

و خداوند گفت:”فقط یک چیزش خوب نیست,خودش فراموش میکنه که چقدر با ارزشه”

 

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید