زنگ تفکر

مردی بار سنگینی از نمک بر پشت الاغش گذاشته بود و به شهر می‌برد تا آنها را بفروشد. در مسیر به رودخانه ای رسیدند.

هنگام رد شدن از رودخانه پای الاغ سر خورد و درون آب افتاد.

الاغ وقتی بیرون آمد بار نمک در آب حل شده بود و بارش سبکتر شده بود.

روز بعد مرد و الاغ بار دیگر راهی شهر شدند و به همان رود رسیدند.

الاغ با بخاطر داشتن اتفاق دیروز خود را به درون آب انداخت و بار خود را سبکتر کرد.

مرد که بسیار ناراحت شده بود با خود گفت:اینطوری نمی‌شود. باید به جای نمک چیز دیگری برای فروش به شهر ببرم.

 

فردای آنروز مرد مقدار زیادی پشم بار الاغ کرد.

هنگام گذشتن از رودخانه الاغ بار دیگر خود را به آب انداخت اما وقتی بلند شد مجبور شد باری چند برابر قبل را تا شهر حمل کند.

 

نتیجه:

بسیاری از مشکلات ما در زندگی ناشی از این است که متوجه تغییرات نمی‌شویم و با استراتژی‌ها والگوهای قدیمی به استقبال شرایط جدید میرویم.

روشی که دیروز عامل موفقیت ما بود، معلوم نیست که امروز هم عامل موفقیت باشد!

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید