روانپزشک

در کودکی همیشه فکر میکردم شبها کسی زیر تختم پنهان شده است.

نزد پزشک اعصاب رفتم و مشکلم را گفتم:

روانپزشک گفت: “فقط یک سال هفته‌ای سه روز جلسه ای ۵۰ دلار بده و بیا تا درمانت کنم.

 

شش ماه بعد اون پزشک رو تو خیابان دیدم.

پرسید، “چرا نیومدی؟”

گفتم، “خُوب، جلسه‌ای پنجاه دلار، برای یک سال خیلی زیاد بود. یه نجّار منو مجانی معالجه کرد. خوشحالم که اون پول رو پس‌انداز کردم و یه وانت نو خریدم.”

پزشک با تعجّب گفت، “عجب! میتونم بپرسم اون نجّاره چطور تو را معالجه کرد؟”

گفتم: “به من گفت اگه پایه‌های تختخواب را ببُرم؛ دیگه هیچکس نمی‌تونه زیر تختت قایم بشه!”

49--cookingpabi--آشپزی-با-پابی---Child-psychiatrist-2--روانپزشک

برای هر تصمیم گیری شتاب نکنیم و کمی بیندیشیم…

#روانپزشک

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید