A young girl prays at the table

خشونت دینی و کودک

اگر بچه را از خدا و مجازات بترسانیم،‌ محبت خدا را از دل او بیرون کرده ایم.

 

سال های کودکی سال های ترس از عذاب نیست. البته بین خوف و ترس تفاوت است. خوف، ترس نیست و در دین ما روی خوف خیلی تأکید شده است. خوف عظمت و جلال است.

 

یکی از خصوصیات دوران کودکی حیرت است که این حیرت در بزرگسالی تبدیل به خوف می شود. در مقابل بناهای با عظمت چه احساسی پیدا می کنید؟ خوف عظمت است. وحشت نیست،‌ محبت است.

 

cooking-pabi-Mother-Daughter-Clothes-Matching 54

اگر وحشت ایجاد شود بچه را ناامن کرده ایم و این ناامنی تا آخرین لحظه ی زندگی همراه او خواهد بود.

 

بچه ها نباید وحشت کنند، باید حیرت داشته باشند تا در بزرگی، خوف داشته باشند .

در کودکی فقط از مهربانی ورحمت و زیبایی خداوند برای او صحبت کنید و به سن عقل که رسیدند از قانونمندی آفرینش بگویید.

 

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید