خدا با تو

گاهی خدا …
با دستِ تو…
دستِ دیگر بندگانش را میگیرد…
با زبان تو،
گره کار بنده ای را باز میکند…
با انفاق تو،
گرسنه ای را سیر و عریانی را میپوشاند …
با قدم تو،
مشکلی را حل میکند….
وقتی دستی را به یاری میگیری…
بدان که در آن زمان دستِ دیگر تو،
در دست خداست…
اجازه دهید کلماتتان …
باعث قوت قلب دیگران شود ،
الهام بخش شان باشد …
و مسیرشان را روشن کند .
اجازه دهید اعمالتان …
زنجیرهای دیگران را باز کند .
اجازه دهید دست هایتان …
چشم بند را از دید دیگران کنار بزند .
اجازه دهید عشقتان …
یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد .
و در پایان اجازه دهید محبت شما ،
نمایشی از محبت خالق مهربان و کاینات باشد …
همواره دستان خداوند در دستانتان…….

 

cookingpabi-khoda-ba-to1

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید