تکنیک های مقابله با لجبازی کودک

 

* دستورات خود را واضح و روشن به او بگویید .

 

* در کنار او بنشینید و به چشمانش نگاه کرده نام او را بر زبان آورید و او را به انجام کار مورد نظر تشویق کنید .

 

* برای همکاری به او فرصت دهید .

45--cookingpabi--آشپزی-با-پابی---The-stubborn-child-4--لجبازی-کودک

* حدود پنج دقیقه صبر کنید و در صورت عدم انجام خواسته در خواست خود را مجددا تکرار کنید .

 

* اگر پس از پنج دقیقه خواسته شما عملی نشد دلایل متناسب با شرایط برایش بیاورید و لزوم انجام آن کار را توضیح دهید.

 

* اگر باز هم گوش نکرد و مشغول انجام فعالیت خاصی مانند تماشای تلوزیون بود فعالیت او را قطع کرده و یا وسایل مربوط به آن را از دسترس او دور کنید و دلیل انجام این کار را برایش توضیح دهید .

 

* در صورت اعتراض و شکایت کودک با او بحث و مجادله نکنید .

45--cookingpabi--آشپزی-با-پابی---The-stubborn-child-لجبازی-کودک

* اگر لجبازی او قطع شد به او اجازه دهید که دوباره به فعالیت مورد علاقه اش مشغول شود

 

* در صورت عدم پذیرش فرمانهای جدید و به راه انداختن قشقرق از سوی کودک می توانید او را به محل خلوت و دور از عوامل تقویت کننده مانند یک اتاق آرام و دور از سایرین هدایت کرده و از او بخواهید روی صندلی نشسته و با در نظر گرفتن سن وی از سه تا هشت دقیقه اجازه خروج از اتاق را به او ندهید و در صورتی که کودک ناراحت یا عصبانی شد به او توجهی نکرده و اگر از اتاق خارج شد او را به اتاق بازگردانید .

45--cookingpabi--آشپزی-با-پابی---The-stubborn-child-3--لجبازی-کودک

* در صورت انجام خواسته یا قبول آن پس از اتمام زمان مورد نظر کودک را تشویق کنید و اگر سرپیچی کودک ادامه دارد مجددا او را به اتاق فرستاده یا از فعالیت جاری مورد علاقه اش محروم کنید .

 

* اگر عمل فعلی شما اثر ندارد زیرک باشید و راه دیگری پیدا کنید و از خود بپرسید چه کار دیگری می توانم بکنم تا او را به عکس العمل بهتری ترغیب کند .

45--cookingpabi--آشپزی-با-پابی---The-stubborn-child-2--لجبازی-کودک

*در صورت مشاهده رفتارهای نشان دهنده لجبازی به آن توجه نکرده کودک را به مکانی آرام هدایت کرده و یا در صورت لزوم محیط را ترک و خود را به انجام فعالیتهای دیگر مشغول نمایید .

 

*برای جلو گیری از لجبازی کودک به او رشوه ندهید و مطمئن شوید که کودک از طریق لجبازی به خواسته هایش نمی رسد .

 

* لازم نیست همه درخواستهای کودک را برآورده کنید و گاه لازم است به او نه بگویید .

 

*به جای استفاده از تنبیه و روشهای خشن تربیتی سعی کنید از روشهای مثبت و تشویقی استفاده کنید .

 

*مثبت باشید ، مثلا به جای آنکه بگویید چند مرتبه به تو بگویم دندانهایت را مسواک بزن می توانید بگویید دندانهای قشنگت را مسواک بزن تا همینطور قشنگ بماند .

 

*به او با جملات خاصی انگیزه داده و صحبتهای تشویق کننده داشته باشید .

 

*به آنچه به کودک می گویید عمل کنید واگر تشویق یا محرومیتی در نظر گرفته اید انجام دهید ولی اگر قادر به اجرای گفته خود نیستید از بیان آن خودداری ورزید .

 

*به رفتارهای مطلوب و حرف شنوی کودک توجه داشته باشید و آنها را تشویق کنید .

 

#تکنیک_های_مقابله_با_لجبازی_کودک

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید