انتخاب پرستار کودک

اجتناب از تغییرات ناگهانی : اگر قرار است در زمان غیبت شما شخص جدیدی را به عنوان پرستار برای کودک استخدام نمایید بهتر است این تغییر به طور ناگهانی صورت نگیرد. شخصی که قرار است از کودک پرستاری و مراقبت نماید به طور کامل باید با او آشنا شود. حداقل برای این آشنایی دو هفته زمان لازم است. تا چند روز تنها اجازه دهید این شخص بدون هیچ اقدامی در راستای نگهداری از کودک در کنار او باشد

Check Also

وابستگی کودک در سنین مختلف

میزان و نوع وابستگی کودک در سنین مختلف تغییر پذیر است. سرعت رشد مغز در ...

دیدگاهتان را بنویسید