انتخاب صبحانه ۱۰۰ تا ۵۰۰ کالری

صبحانه ۱۰۰ کالری:

۱-یک استکان  شیر+یک استکان آب پرتقال

۲- یک بیسکویت+یک استکان  شیر

۳- یک تخم مرغ آب پز+نصف سیب

۴- یک کف دست نان تافتون + دوقاشق  عسل

۵- یک کف دست نان + یک قاشق پنیر

۶- یک و نیم کف دست نان + یک قاشق غذاخوری عسل

صبحانه ۱۵۰ کالری:

۱- یک عدد بیسکویت + یک استکان  شیر و یک قاشق عسل

۲- یک لیوان آب پرتقال + یک بیسکویت

۳- یک کف دست نان + اندازه دوقوطی کبریت پنیر

۴- یک استکان چای شیرین + یک سیب + یک تخم مرغ آب پز

۵- پنج عدد خرما + یک استکان شیر

۶- دو عدد بیسکویت + یک سیب

۷- یک کف دست نان بربری+یک قالب کره ۱۵گرمی

۸- یک کف دست نان تافتون + یک خیار سبز + ۵۰ گرم پنیر + یک گوجه فرنگی

۹- یک لیوان شیر+ یک تکه کیک معمولی

۱۰- یک و نیم کف دست نان + دوقاشق پنیر

۱۱- یک و نیم کف دست نان + یک قاشق غذاخوری عسل

۱۲- یک تخم مرغ آب پز + یک کف دست نان

صبحانه ۲۰۰ کالری:

۱- یک کف دست نان + یک عدد تخم مرغ نیمرو

۲- یک کف دست نان+‌چای معمولی + ‌‌۵۰ گرم پنیر

۳- یک لیوان شیر و عسل +یک کف دست نان سنگک

۴- یک کره ۱۵گرمی + سه قاشق مربای توت فرنگی + یک کف دست نان

۵- دو کف دست نان + ۳۰ گرم پنیر

۶- یک و نیم کف دست نان + یک تخم مرغ آب پز + یک قاشق مرباخوری عسل

۷- تخم مرغ یک عدد متوسط آب پز+نان بربری یک کف دست+چایی با یک قاشق غذاخوری شکر

صبحانه ۲۵۰ کالری:

۱- پنیر به اندازه دو قوطی کبریت + گوجه فرنگی + یک کف دست نان بربری + نصف گردو

۲- پنیر به اندازه دو قوطی کبریت + یک کف دست نان بربری + نصف گردو + خیار سبر

۳- یک کف دست نان لواش + یک عدد تخم مرغ نیمرو

۴- یک سیخ جگر(۱۵۰گرم) + یک کف دست نان سنگک

صبحانه ۳۰۰ کالری:

 ۱- یک کف دست نان بربری + یک لیوان شیر + یک قاشق عسل

۲- یک کف دست نان تافتون + ۱۵ گرم کره + یک قاشق عسل+چای شیرین

صبحانه ۴۰۰ کالری:

۱- یک کف دست نان لواش + یک عدد تخم مرغ نیمرو+یک استکان کوچک چای

۲- دو کف دست نان (۵۰گرم)+ ۵۰ گرم پنیر + دو عدد گردو

صبحانه۴۵۰ کالری:

۱- تخم مرغ نیمرو+دوکف دست نان سنگک +یک لیوان چای شیرین+یک سیب

۲- تخم مرغ نیم رو دو عدد+نان دو واحد+چایی با ۴ حبه قند

 ۳- شیر یک لیوان+عسل دو قاشق غذا خوری+کره ۱۰ گرم+دو کف دست نان

۴- خامه ۶قاشق مرباخوری+عسل دو قاشق غذا خوری+چایی شیرین با دو قاشق مرباخوری شکر+ نان ۲ واحد

صبحانه ۵۰۰ کالری:

۱- یک کف دست نان سنگک + ‌‌۱۰۰ گرم پنیر + دو عدد گوجه فرنگی+یک لیوان چای شیرین

۲- عسل و خامه هر کدام ۷ قاشق مرباخوری+نان دو واحد +چایی با ۴ حبه قند

۳- یک کف دست نان تافتون + ۴۰ گرم کره + یک قاشق عسل+چای شیرین

Check Also

رژیم شیر

رژیم شیر تنها برای ۲ هفته میباشد ، این رژیم برای افرادی مناسب است که ...

دیدگاهتان را بنویسید