Tag Archives: صحبت کردن

بازی هایی برای رفع کم رویی

مجری گری: از کودک بخواهید با دیگران مصاحبه کند.   اجرای نمایش مثل نمایش عروسکی.   صحبت کردن با خود روبروی آینه.   شرکت در بازی های گروهی.   بازی فروشنده و خریدار. با انجام روزانه این بازی ها و ایجاد خلاقیت در بازی ها می توانید کمک بزرگی برای رفع کم رویی کودک داشته باشید.

ادامه مطلب