Tag Archives: بازی

یک بازی کودکانه ولی هدفمند؟

کودکتان را دکتر فرضی حساب کنید و خودتان را بیمار در حین بازی به مطب فرضی کودک بروید بعد به او بگویید که کودکی دارید به نام فلانی توجه داشته باشید از اسم کودک استفاده نکنید چرا که کودک دیگر با شما بازی را ادامه نمی دهد. بعد که به مطب ایشان رفتید از خود او برای علت کارش سئوال ...

ادامه مطلب

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

۱ – مسابقه گویندگی در این بازی هر کودکی سعی می کند متنی را که از قبل تنظیم شده است بدون اشتباه بخواند (به تقلید از گویندگان اخبار تلویزیون و رادیو). برنده کسی است که مسلط تر از دیگران بوده و کمتر اشتباه داشته باشد.   ۲ – بازی «مصاحبه تلویزیونی» یکی از کودکان نقش فیلمبردار را با گذاشتن یک ...

ادامه مطلب