Tag Archives: امنیت و آرامش

حسادت و دعوای بچه ها در خانه

روابط والدین و فرزندان یکی از مشکلات بزرگ خانواده ها، دعوای بچه هاست. وقتی تعداد بچه ها بیش از یک نفر می شود، حس رقابت و حسادت در آنها شعله ور شده و جنگ و نزاع میان آنها بالا می گیرد، آن یکی، دیگری را نیشگون می گیرد، دیگری او را هل می دهد و داد و بیداد راه می ...

ادامه مطلب